Cetățile dacice din Munții Orăștiei

   Centrul puterii politice, economice și religioase al Regatului Dacic se afla pe teritoriul actual al județului Hunedoara, în Munții Șureanu. Datat între secolele II a. Hr. – I d. Hr., complexul de fortificații și așezări dacice din Munții Orăștiei este situat în sectorul central-vestic al masivului și se întinde pe o suprafață de aproximativ 200 kmp, cuprinzând cetățile de la Sarmizegetusa Regia (Grădiștea de Munte), Costești-Cetățuie (com. Orăștioara de Sus), Blidaru (com. Orăștioara de Sus), Piatra Roșie (com. Boșorod), Bănița și Căpâlna (jud. Alba).

   Sistemul de fortificații din Munții Orăștiei a fost creat pentru a proteja și controla accesul spre Sarmizegetusa Regia, capitala regatului aflată în centrul topografic al complexului, și reprezintă cea mai înaltă expresie a arhitecturii militare din Regatul Dacic, prin îmbinarea elementelor tradiționale de fortificare (val, palisadă, șanț) cu elemente noi, specifice zonei (zidurile de inspirație elenistică), dar și cu elementul natural reprezentat de terenul muntos abrupt, greu accesibil. Realizarea fortificațiilor, a templelor, a locuințelor și a altor construcții din Munții Orăștiei a necesitat ample lucrări de amenajare a unor terase artificiale și un efort pentru a transporta calcar și andezit de la zeci de km distanță (calcar de la Măgura Călanului și andezit de la Bejan), deoarece piatra locală compusă din șisturi cristaline este friabilă și nu se pretează ca material de construcție.

   Cercetările arheologice au scos la iveală așezări civile, gospodării, ateliere de mai multe tipuri, drumuri, apeducte și rezervoare de apă. Materialul arheologic este format din ceramică, unelte, obiecte de metal, arme, sticlă și monede.

    Datorită unicității sale și a faptului că reprezintă un bun cultural universal, complexul de cetăți dacice din Munții Orăștiei a fost inclus în anul 1999 în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Cetățile dacice din Munții Orăștiei

SARMIZEGETUSA REGIA

Sarmizegetusa Regia, fosta capitală a Regatului Dacic și reședința ultimului rege al dacilor, Decebal, este situată în inima Munților Șureanu, la altitudinea de aproximativ 1000 m, pe promontoriul de deal numit „Piciorul Muncelului”. Marea așezare antică a fost ridicată între secolele I a. Hr. – I d. Hr. și cuprinde fortificația, zona sacră și cartierele civile, aflate la est și la vest de primele două. Așezarea antică este centrul unei întregi regiuni, ce cuprinde mai multe fortificații și așezări, din a doua epocă a fierului, întinse pe o suprafață de aproximativ 200 kmp. Integrată într-un sistem de apărare ingenios gândit, Sarmizegetusa Regia era protejată de alte fortificații puternice ridicate pe înălțimi dominante, dispuse în jurul capitalei de pe Dealul Grădiștii. Istoria așezării antice se încheie brusc, la începutul secolului al II-lea d. Hr. odată cu războaiele daco-romane din 101-102 d. Hr. și 105-106 d. Hr. în urma cărora o parte din Regatul Dacic va fi integrată în Imperiul Roman.

COSTEȘTI-CETĂȚUIE

   În epoca lui Burebista, capitala Daciei se afla la Costești. Cetatea are mai multe etape de fortificare. În prima fază, s-a ridicat un val de pământ pe trei versanți, cu stâlpi de lemn înfipți pe culmea valului. În a doua fază, pe pantele de sud și vest, a fost construit un zid în tehnica elenistică, cu două turnuri la capetele acestuia și unul central. În interiorul cetății, la capetele de nord și sud ale platoului, au fost ridicate două turnuri locuință. În ultima fază de fortificare, a fost amenajat un alt val care urmărea traseul vechiului val, numit „valul roșu”. La Costești au fost descoperite patru temple patrulatere.

COSTEȘTI-BLIDARU

   Cetatea de la Blidaru avea un rol pur militar, cu un plan complex și cu cea mai densă rețea de turnuri de apărare în jurul său. Pe vârful mamelonului, au avut loc ample lucrări de amenajare a unor suprafețe netede, urmate de două etape de construcție a cetății. Prima incintă, în zona estică, ridicată în prima fază, are forma unui patrulater neregulat, având la colțuri câte un turn. Intrarea se făcea printr-o poartă de tip à chicane. În a doua etapă, s-a construit o altă cetate de dimensiuni mai mari, înglobând și prima incintă, intrarea fiind pe latura estică. Pe laturile de nord-vest și de sud-vest, de pe fața internă a zidului, pornesc alte ziduri perpendiculare care formează încăperi patrulatere, cu dimensiuni inegale. În interiorul lor se aflau spații de depozitare la bază, iar sus „cazemate” cu platforme pe care puteau fi instalate mașini de război. În interiorul cetății, existau barăci de lemn, acestea fiind adăpostul garnizoanei de aici.

LUNCANI-PIATRA ROȘIE

   La Piatra Roșie există două incinte, una construită din piatră fasonată, cealaltă din piatră nefasonată. Intrarea în cetate se făcea prin turnul aflat în colțul nord-estic, la care se ajungea parcurgând un drum pavat cu lespezi de calcar care se oprea în fața unei scări din calcar. Drumul se ramifică spre nord și duce la clădirea cu absidă de pe terasa aflată sub platoul cetății. Pe platou, în interiorul incintei mici, se află o clădire de dimensiuni mari, cu două încăperi, care era cazarma garnizoanei permanente a cetății. La nord de incinta mică, a fost descoperit un templu patrulater, iar în afara incintelor, se află alte două clădiri.

BĂNIȚA

   Cetatea dacică de la Bănița a fost ridicată pe Dealul Cetății sau Dealul Bolii, deasupra peșterii cu același nume. Elementele de fortificare au fost amplasate pe panta de nord, mai domoală și mai ușor de abordat de vreun eventual inamic, în timp ce pantele de sud, est și vest sunt foarte abrupte nu necesită elemente de apărare. Intrarea în cetate se făcea printr-o poartă monumentală cu trepte de calcar, situată în partea de nord-est a zidului de incintă. Pe platoul superior, au fost amenajate trei terase în trepte, prevăzute și ele cu elemente de fortificare.

Informații utile

ADRESA

SARMIZEGETUSA REGIA

DJ 705A  km 36+525, Sat Grădiștea de munte, Orăștioara de sus

Contact

Tel: 0354 105 676

Email: dgampth@gmail.ro

PROGRAM

 1 mai – 30 septembrie, ZILNIC 09:00 – 20:00

 1 martie – 30 aprilie şi 1 octombrie – 30 noiembrie, MARȚI-DUMINICĂ 09:00 – 18:00

1 decembrie – 1 martie, MARȚI-DUMINICĂ 09:00 – 15:00

MAI MULT