Bisericile de lemn de pe Valea Mureșului

   Județul Hunedoara păstrează un adevărat tezaur de artă arhitecturală bisericească. De o reală importanță, nu doar pentru arhitectura românească, ci și pentru arhitectura mondială, bisericile de lemn sunt monumente grăitoare cu privire la viața socială de pe Valea Mureșului. Adevărate opere de artă ale sculpturii și picturii românești, aceste lăcașuri de cult sunt unice în timp și spațiu, reprezentând un mod inedit de a consolida legătura omului cu divinitatea, prin artă și credință.

   Biserica de lemn „Pogorârea Sfântului Duh” din satul Tisa, comuna Burjuc este un monument istoric, înscris în Lista Monumentelor Istorice și este poziționată pe un deal împădurit, fapt care permite ca toți cei care ajung aici să aibă parte de o adevărată priveliște pitorească asupra satului, mai ales asupra râului Mureș. Lăcașul de cult are două uși, una pe latura vestică a pronaosului, unde se poate observa și un ancadrament în formă de acoladă, iar alta în naos. Pereții acestei biserici sunt alcătuiți din bârne de stejar sau gorun, iar soclul este înalt, din piatră clădită. Pictura acestei biserici este una impresionantă, atât prin culorile folosite, dar mai ales prin scenele care au fost redate cu mare atenție și care datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Povestea acestui lăcaș este una captivantă, fiind adus din satul Chelmac, județul Arad și transportat cu pluta pe râul Mureș, în anul 1780. De asemenea, a fost supus unor numeroase intervenții de renovare și restaurare, dovadă fiind modificările aduse turnului bisericii.

   În satul Gothatea, comuna Gurasada există o biserică de lemn, aflată într-o livadă întinsă. Biserica „Intrarea Domnului în Ierusalim” se remarcă prin frumusețea picturii bine realizate și proporționate, dar și prin armonia culorilor folosite aici. Scenele, dar și sfinții reproduși pe pereții lăcașului de cult amintesc de stilul bizantin, caracterizat prin frumusețe și simplitate.
De-a lungul vremii și această biserică a beneficiat de mai multe etape de restaurare. Cu toate acestea, înălțimea acoperișului este de aproximativ două ori mai mare față de cea a pereților. Turnul bisericii se află deasupra pronaosului și este unul înalt, cu foișor în console.

   În comuna Lăpugiu, satul Lăpugiu de Jos, se află o biserică inedită din lemn. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” are o absidă pentagonală și un turn impresionant cu foișor deschis, acesta din urmă fiind ridicat în jurul anului 1760. Iconografia acestei biserici este considerată o artă picturală cu tentă socială. De altfel, chiar reprezentarea arhanghelului Mihail este una inedită, chipul acestuia fiind extrem de similar cu cel al lui Cloșca, unul dintre liderii Răscoalei din 1784. Pictura a fost realizată la începutul secolului al XIX-lea.

   Chiar la limita cu județul Arad, în comuna Zam, satul Almaș-Săliște, întâlnim un lăcaș de cult din lemn cu absidă semicirculară. Acesta a fost ridicat la începutul secolului al XVIII-lea. Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, impresionează în special prin decorul său iconografic. Pictura a fost realizată în 1819, reprezentarea Judecății de Apoi, conferind unicitate acestui lăcaș.